Prosinec je takový zvláštní měsíc. Ačkoliv má 31 dní, přece uteče daleko rychleji, než třeba takový, o mnoho kratší únor. To proto, že prosinec přináší myslivci mnoho radosti, rozptýlení, a že je také hodně zkrácen vánočními svátky a slavným posledním dnem roku.

Prosincem končí doba lovu řady druhů zvěře, její chov a lov je plánován.

Mimo plnění plánovaného lovu zvěře je hlavní starostí myslivce v prosinci péče o zvěř. Krmná zařízení pravidelně navštěvujeme alespoň jedenkrát týdně. Dbáme na to, aby v krmelcích byl vždy dostatek kvalitního sena, v zásypech dostatek jadrných krmiv. Postupně omezujeme přikrmování zejména jelení zvěře, jadrnými krmivy. Tam, kde je jen srnčí zvěř, předkládáme jadrná krmiva v rozumných dávkách.

Za vyšší sněhové pokrývky odhrneme, po dohodě s majitelem pozemku, sníh z ozimů, tak, aby se koroptve a bažanti mohli dostat k zelené potravě. Zelenou potravu této zvěři můžeme nahradit také předkládáním drobných částí ze sena, které jinak vymetáme či vyhazujeme. Zaječí zvěři předložíme nejen seno v krmelecích nebo otýpkách, ale také dostatek dužnatých krmiv.

Myslivecký hospodář vede záznam o lovu zvěře, evidenci vydaných plomb, lístků o původu zvěře a podává hlášení místně příslušného orgánu státní správy myslivosti.

Konec prosince jsou svátky, jak svátky vánoční, tak svátky konce roku 2017 a začátku roku 2018. Ve vánoční svátky nezapomeňme na zvěř, také jí "něco nadělme", a na sv. Štěpána nebo na Silvestra se rozlučme společně s přáteli s rokem uplynulým.

Chtěla bych za celé myslivecké sdružení Javorník popřát do nového roku - roku 2018, nejen hodně štěstí, pevné zdraví i spoustu loveckých úspěchů a zážitků v novém roce, ale také Lesu - Lovu a  Myslivosti zdar!

                                                                                                                       Bc.Zuzana Moravčíková

 

 S pozdravem "Myslivosti zdar!"

Myslivecký spolek Javorník 

Štítná nad Vláří 213 763 33

email:msjavornik@seznam.cz
www.msjavornik.webnode.cz
https://www.facebook.com/groups/270144766004/