MYSLIVECKÁ ABECEDA

SVATOHUBERTSKÁ LEGENDA

01.01.2011 19:59
SVATOHUBERTSKÁ LEGENDA SVATOHUBERTSKÁ LEGENDA / Text je převzatý s minimální jazykovou úpravou z publikace "Životopisy svatých" vydané v Praze v roce 1899. Text je přepsán včetně dobového pravopisu, nejedná se tedy o negramotnost administrátora /. Již za století desátého ctili myslivci...

MODLITBA KE SVATÉMU HUBERTOVI

01.01.2011 19:58
MODLITBA KE SVATÉMU HUBERTOVI MODLITBA KE SVATÉMU HUBERTOVI patronu myslivosti   Všemohoucí, věčný, dobrotivý milosrdný a spravedlivý Bože, který jsi na lovu tak milostiplným a zázračným způsobem svatého Huberta k víře obrátil, Tebe prosím já i my všichni ctitelé tvého...

LEGENDA O SVATÉM HUBERTU

01.01.2011 19:58
LEGENDA O SVATÉM HUBERTU LEGENDA O SVATÉM HUBERTU Na Velký pátek, kdy se všichni lidé shromažďovali v kostele, Hubert vyrazil na lov... Svatý Hubert /Hubertus/ se narodil mezi lety 656 n.l. a 658 n.l. v Toulouse v dnešní Francii a zemřel 728 n.l. poblíž Bruselu v Belgii. Svatý Hubert...

Věčně zelené písničky

01.01.2011 19:56
Věčně zelené písničky Proč se ti hájové zelenají Proč se ti hájové zelenají, zelenají, zelenají. Proč se ti myslivci dobře mají, dobře mají,dobře mají. Táta byl myslivec, myslivec jsem já, myslivec jsem já, myslivec jsem já. On porážel jeleny holky jako já, holky zase já, holky zase...

Zvyky při poslední leči

01.01.2011 19:54
Zvyky při posední leči      Poslední leč je přátelská schůzka všech účastníků honu. K účasti na poslední leči zve obvykle všechny přítomné vedoucí honu při výřadu. Jelikož se poslední leč nemusí konat po každém honu, bývá často oznamována na pozvánkách k...

ROZLOUČENÍ S MYSLIVCEM

01.01.2011 19:54
ROZLOUČENÍ S MYSLIVCEM      Myslivci se vždy zúčastňovali pohřbu zesnulého druha a dodržovali některé pocty při smutečním obřadu.      Zástupce myslivecké organizace navštíví rodinu zesnulého, aby tlumočil upřimnou soustrast (předá KONDOLENČNÍ LIST s...

MYSLIVECKÉ DESATERO

01.01.2011 19:52
MYSLIVECKÉ DESATERO BUĎ VŽDY, VŠUDE A ZA VŠECH OKOLNOSTÍ MYSLIVCEM TAK, JAK ZÁKON, PŘEDPISY A MYSLIVECKÉ ZVYKY KÁŽÍ A JAK JSI V NICH VYCHOVÁN A POUČEN BYL! KE ZVĚŘI SE CHOVEJ ŠETRNĚ, CHOVEJ JI, ZUŠLECHŤUJ A CHRAŇ! UPRAVUJ STAVY ZVĚŘE. DRAVOU ZVĚŘ ZBYTEČNĚ NESTŘÍLEJ, NEBOŤ I ONA V...

MYSLIVECKÁ ABECEDA

01.01.2011 19:51
Adjunkt - myslivecký mládenec, který býval učněm nebo praktikantem u myslivce nebo na úřadě. Aference - nervové vzruchy, vedoucí od smyslových orgánů k centrálnímu nervovému systému. Afinita - v ekologii vztah dvou nebo několika živočišných druhů, majících přibližně stejné nároky na životní...