MODLITBA KE SVATÉMU HUBERTOVI

01.01.2011 19:58

MODLITBA KE SVATÉMU HUBERTOVI

MODLITBA KE SVATÉMU HUBERTOVI

patronu myslivosti

 

Všemohoucí, věčný, dobrotivý

milosrdný a spravedlivý Bože,

který jsi na lovu tak milostiplným a zázračným způsobem

svatého Huberta k víře obrátil,

Tebe prosím já i my všichni ctitelé

tvého služebníka svatého Huberta,

věnuj nám milostivě skrze jeho svatou přímluvu

svoji Božskou přízeň

a dopřej nám množství zvěře v našich honitbách

a propůjč nám potřebné štěstí při lovu,

nás pak opatruj před všelikým nebezpečenstvím

před úrazy koňmo i na voze,

a naše psy pak ochraňuj před vzteklinou,

abychom Ti zde na zemi mohli vzdávat nezměrný dík

a na onom světě věčně Tebe se svatým Hubertem

chválili, ctili a velebili

skrze Ježíše Krista našeho Pána,

jenž s Tebou a Duchem svatým

žije a kraluje na věky věků.

 

Amen!

 

František Antonín hrabě Sporck