Zvyky při poslední leči

01.01.2011 19:54
Zvyky při posední leči


     Poslední leč je přátelská schůzka všech účastníků honu. K účasti na poslední leči zve obvykle všechny přítomné vedoucí honu při výřadu. Jelikož se poslední leč nemusí konat po každém honu, bývá často oznamována na pozvánkách k honu.
     Poslední leč se koná buď v lovecké chatě nebo v oddělené místnosti hostince. Místnost má být vyzdobena chvojím a trofejemi, prostírání stolů okrášleno úlomky. Správný myslivec před zahájením poslední leče obstará loveckého psa a uklidí do bezpečí zbraň a náboje. Účastníkům musí být umožněno umýt se a upravit.
     K poslední leči patří oficiální proslov, jmenování krále honu, přípitek Lovu zdar (levou rukou), myslivecké písně a myslivecká latina. V neposlední řadě tam také patří myslivecký soud.